Đảng và Mùa Xuân đất nước


Sắc xuân Nhâm Dần ngập tràn khắp miền Tổ quốc. Mỗi độ Xuân về lại càng ý nghĩa hơn khi Đảng ta thêm một tuổi. 92 mùa Xuân, Đảng đã lãnh đạo, đồng hành cùng dân tộc Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh, thử thách, vững vàng đưa đất nước phát triển.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Năm 2021 khép lại. Trải qua một năm đầy sóng gió, thử thách của thiên tai, dịch bệnh, Việt Nam đã vững vàng bước vào mùa Xuân mới - Xuân Nhâm Dần 2022. Bước sang năm mới, mỗi người dân Việt Nam không quên thời khắc thiêng liêng ngày 3/2 của mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

Từ đó, Đảng gắn liền với mùa Xuân. Mùa Xuân là biểu tượng của sự nảy lộc, đâm chồi, sinh sôi nảy nở, tượng trưng cho sức mạnh, sự trẻ trung và những gì tốt đẹp nhất. Một năm bắt đầu từ mùa Xuân. Cách mạng Việt Nam cũng bắt đầu từ mùa Xuân, Đảng ta ra đời đã đem về cho dân tộc Việt Nam những mùa Xuân đong đầy hạnh phúc, ước vọng.

Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là Đảng của giai cấp công nhân mà còn là đại diện trung thành quyền lợi của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Điều cốt tử này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nhiều lần và đã được cả dân tộc khẳng định, thừa nhận và tin tưởng.

Trong 92 năm qua, trải qua những chặng đường khác nhau, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng luôn được Nhân dân tin yêu, ủng hộ; Đảng đã phấn đấu không ngừng, luôn xứng đáng là “Người đày tớ, người lãnh đạo thật trung thành của Nhân dân”. Đảng và Nhân dân ta thực sự hun đúc nên truyền thống đoàn kết, Đảng giữ được vai trò hạt nhân lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa đất nước phát triển.

Xuân Nhâm Dần đến, với nhiều ý nghĩa, cảm xúc, khí thế và động lực cho đất nước vươn lên tầm cao mới khi Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách của thiên tai, đại dịch, cơ bản cán đích thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội đặt ra trong năm 2021.

Năm 2022 là năm thứ hai, chúng ta hiện thực hóa các mục tiêu tổng quát được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong không khí đón Xuân mới, lòng người phấn khích trước bao điều tốt đẹp mà Đảng mang đến, chúng ta tin tưởng rằng Đảng là mùa Xuân, cuộc sống luôn mang niềm tin, hi vọng nhằm thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Để thực hiện khát vọng đưa đất nước đi tới phồn vinh, hạnh phúc không gì hơn là phát huy ý chí, tiềm năng, nguồn lực con người Việt Nam, để mỗi người Việt Nam phát huy trí tuệ, tài năng, công sức của mình, cống hiến cho đất nước.

Theo Xuân Thanh/Đặc san Thông tin Công tác Đảng số 01/2022