Chuyển mục đích sử dụng hơn 81 ha đất tại Long An

Chuyển mục đích sử dụng hơn 81 ha đất tại Long An

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý cho tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng 81,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quản nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.