Chuyển mục đích sử dụng hơn 81 ha đất tại Long An


Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý cho tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng 81,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quản nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nêu trên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ lưu ý UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng và đầy đủ quy định của pháp luật, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết trước đó, vào đầu tháng 3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý cho UBND tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng 65 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Theo quy hoạch các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Long An có 35 khu công nghiệp với tổng quy mô gần 12.000 ha.