Tạo đột phá để các địa phương vươn lên mạnh mẽ

Tạo đột phá để các địa phương vươn lên mạnh mẽ

Tư tưởng chỉ đạo và nội dung của Nghị quyết số 30-NQ/TW đã đưa ra nhiều quan điểm định hướng, ý tưởng và tầm nhìn mới, có tính đột phá trong phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng. Các địa phương cần linh hoạt, chủ động biến thách thức thành cơ hội, biến tiềm năng, lợi thế thành động lực để Vùng đồng bằng sông Hồng thật sự phát triển đột phá, khẳng định vai trò là đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước.
Phát triển TP. Hồ Chí Minh là đầu tàu về kinh tế số, xã hội số vào năm 2030

Phát triển TP. Hồ Chí Minh là đầu tàu về kinh tế số, xã hội số vào năm 2030

Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh với mục tiêu đến năm 2030 là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ, văn hóa của khu vực Đông Nam Á, hội nhập quốc tế sâu rộng.
Tạo cơ chế, chính sách phát triển nhanh, bền vững cho đầu tàu kinh tế cả nước

Tạo cơ chế, chính sách phát triển nhanh, bền vững cho đầu tàu kinh tế cả nước

Sau thời gian thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 2/8/2012 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, các địa phương trong khu vực đã có những chuyển biến rất tích cực trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, quá trình phát triển của vùng còn bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là trong đại dịch COVID-19 vừa qua.
Đầu tàu kinh tế châu Âu gặp khó

Đầu tàu kinh tế châu Âu gặp khó

Chính phủ Đức vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế “đầu tàu” của châu Âu đang đối mặt nhiều khó khăn như số ca mắc Covid-19 gia tăng đột biến, doanh nghiệp gặp khó vì chuỗi cung ứng gián đoạn, trong khi lạm phát tăng cao.
Diện mạo kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Diện mạo kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Sau 44 năm thống nhất đất nước, TP. Hồ Chí Minh từ một đô thị thiếu nhu yếu phẩm do chính sách kinh tế kế hoạch hóa đến nay đã trở thành đầu tàu kinh tế của Việt Nam.