Bất động sản tiếp tục xu hướng tăng giá

Bất động sản tiếp tục xu hướng tăng giá

Bước sang năm 2022, áp lực tăng giá bất động sản sẽ rất lớn bởi các lý do như lạm phát, chi phí vật liệu xây dựng tăng... Đặc biệt, từ quý II/2022, khi nền kinh tế phát triển mạnh trở lại.