Mở rộng ứng dụng dữ liệu dân cư trong xác thực thông tin chủ tài khoản ngân hàng

Mở rộng ứng dụng dữ liệu dân cư trong xác thực thông tin chủ tài khoản ngân hàng

Triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng mở rộng ứng dụng dữ liệu dân cư trong xác thực thông tin chủ tài khoản ngân hàng, xác thực thông tin cho vay tín chấp,…
Lợi ích thiết thực từ khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip

Lợi ích thiết thực từ khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip

Sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) là một bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính. Những thuận lợi đem lại cho người dân cùng những tiện ích mới đã và đang từng bước được nâng cấp. Đây là minh chứng sinh động, cụ thể cho nỗ lực chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam trong năm qua.