Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng bệnh viện công lập trên địa bàn TP. Hà Nội

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng bệnh viện công lập trên địa bàn TP. Hà Nội

Trong những năm qua, chất lượng bệnh viện công lập đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh nói riêng và chất lượng bệnh viện công lập nói chung, cần có những nghiên cứu sâu về các nhân tố ảnh hưởng từ cơ sở vật chất, sự tin tưởng, quan tâm chăm sóc, nhân lực, thái độ phục vụ và tài chính. Dựa trên phân tích 305 mẫu khảo sát từ người bệnh sử dụng dịch vụ y tế của các bệnh viện công trên địa bàn, nhóm nghiên cứu đưa ra quan điểm học thuật về các nhân tố ảnh hưởng và đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện công lập trên địa bàn TP. Hà Nội trong thời gian tới.
Thực hiện biện pháp phù hợp trong chỉ đạo, quản lý điều hành giá trong lĩnh vực y tế

Thực hiện biện pháp phù hợp trong chỉ đạo, quản lý điều hành giá trong lĩnh vực y tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư quy định về giá dịch vụ xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu thực tế, phù hợp với pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, dễ triển khai, áp dụng. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính để thống nhất thực hiện các biện pháp phù hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành giá trong lĩnh vực y tế.
Tăng cường quản lý điều hành giá vật tư, dịch vụ y tế, bảo đảm công khai, minh bạch

Tăng cường quản lý điều hành giá vật tư, dịch vụ y tế, bảo đảm công khai, minh bạch

Tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình quản lý giá vật tư, dịch vụ y tế, đặc biệt là giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 chiều 21/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Tài chính nghiên cứu các biện pháp trong quản lý điều hành giá, bảo đảm công khai, minh bạch.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam “bắt tay” USAID trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam “bắt tay” USAID trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Dự án Phát triển hệ thống y tế bền vững do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) trong 4 năm tới. Dự án này cũng sẽ hỗ trợ quá trình Việt Nam chuyển sang tự chủ tài chính hoàn toàn cho Chương trình Phòng chống HIV và Lao.
Dân hưởng lợi từ liên kết bảo hiểm y tế

Dân hưởng lợi từ liên kết bảo hiểm y tế

Việc liên kết bảo hiểm y tế xã hội và bảo hiểm y tế thương mại sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đồng thời giảm tối đa thời gian khám chữa bệnh cho người dân.
Chuyển biến tích cực trong tăng diện bao phủ bảo hiểm y tế

Chuyển biến tích cực trong tăng diện bao phủ bảo hiểm y tế

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) ra đời (năm 2008) và sửa đổi, bổ sung vào năm 2014 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hệ thống pháp luật về BHYT, là cơ sở pháp lý thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tài chính y tế công thông qua BHYT toàn dân theo định hướng công bằng, hiệu quả và phát triển. Đến nay, sau 5 năm thực hiện Luật BHYT số người tham gia BHYT ở nước ta đã đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số.