Quảng cáo
Tính đến ngày 20/6/2021, Việt Nam đón nhận 15,27 tỷ USD vốn FDI

Tính đến ngày 20/6/2021, Việt Nam đón nhận 15,27 tỷ USD vốn FDI

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/6/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 15,27 tỷ USD, bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2020.