Giải mã thông tin thị trường xăng dầu và những hiến kế của chuyên gia với Bộ Công Thương

Giải mã thông tin thị trường xăng dầu và những hiến kế của chuyên gia với Bộ Công Thương

Câu chuyện bình ổn thị trường xăng dầu chưa bao giờ hết “nóng”, xuyên suốt thời gian vừa qua, quan điểm của Bộ Công Thương không chỉ quan tâm giải pháp ứng phó trước mắt, Bộ đã đề xuất nhiều giải pháp căn cơ, linh hoạt đảm bảo hiệu quả điều hành với một mặt hàng mang tính chiến lược nhưng rất nhạy cảm với các diễn biến chính trị trên thế giới cũng như diễn biến trong nước.
Chủ động phối hợp điều hành giá xăng dầu, hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Chủ động phối hợp điều hành giá xăng dầu, hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới liên tục tăng cao, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ ổn định giá xăng dầu trong nước. Từ đó, hỗ trợ đời sống, sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19.