Giành lại thế chủ động trong điều hành chính sách

Giành lại thế chủ động trong điều hành chính sách

Theo TS. Vũ Đình Ánh, các chính sách quan trọng về điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam, chính sách lãi suất và tỷ giá cần phải giành lại thế chủ động để ứng phó với những áp lực từ bên ngoài.