Hoa Kỳ được hoan nghênh trở lại CPTPP

Hoa Kỳ được hoan nghênh trở lại CPTPP

Ngày 5/3, tại sự kiện của Hiệp hội Thương mại quốc tế Washington, đại diện các chính phủ thành viên của các nước tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cho biết sẽ hoan nghênh việc Hoa Kỳ quay trở lại hiệp định nếu muốn tham gia lại.