Phát triển thị trường Tài chính Việt Nam an toàn, hiện đại và bền vững

Phát triển thị trường Tài chính Việt Nam an toàn, hiện đại và bền vững

Thị trường tài chính (TTTC) Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc huy động và phân bổ các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, trước những tác động từ nhiều yếu tố khác nhau, TTTC Việt Nam dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, việc xây dựng định hướng nhằm phát triển TTTC Việt Nam theo hướng đảm bảo an toàn, hiện đại, bền vững là yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay.
Định hướng phát triển thị trường tài chính Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Định hướng phát triển thị trường tài chính Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Ngoài việc bám sát những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, định hướng phát triển thị trường tài chính Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030 cần quan tâm đến những yếu tố đặc thù của Việt Nam. Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm đến những xu hướng vận động mới của thị trường tài chính trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ và việc áp dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế để thị trường tài chính Việt Nam có thể hòa nhập cùng dòng chảy của thị trường tài chính thế giới.
Hà Nội có thêm 5 quận mới vào năm 2025

Hà Nội có thêm 5 quận mới vào năm 2025

5 quận mới gồm Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng và Hoài Đức. Huyện Đông Anh và Đan Phượng được định hướng trở thành quận với điểm nhấn là các đô thị thông minh, khu công viên phần mềm. Huyện Thanh Trì và Gia Lâm được định hướng phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng mạnh thương mại dịch vụ.