Cần xây dựng mô hình quản lý rủi ro tuân thủ đối với doanh nghiệp lớn

Cần xây dựng mô hình quản lý rủi ro tuân thủ đối với doanh nghiệp lớn

Ngày 23/11/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội thảo “Quản lý thuế doanh nghiệp (DN) lớn tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp” nhằm làm rõ về vai trò, ý nghĩa của các DN lớn đối với nền kinh tế và thực tiễn của công tác quản lý thuế đối với DN lớn hiện nay tại Việt Nam.