Từng bước hướng tới phát triển đô thị bền vững

Từng bước hướng tới phát triển đô thị bền vững

Với bất cứ địa phương nào, đô thị hóa đúng hướng luôn là quá trình tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Ở thời điểm gia tăng toàn cầu hóa và cạnh tranh kinh tế quốc tế, việc tìm kiếm mô hình quản lý và chính sách phát triển đô thị phù hợp đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều tỉnh thành.