Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Với tỷ lệ 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiều 22/6/2023, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn.
Giám sát sâu rộng việc giải ngân các gói hỗ trợ dành cho phòng, chống dịch bệnh

Giám sát sâu rộng việc giải ngân các gói hỗ trợ dành cho phòng, chống dịch bệnh

Theo Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Đoàn Giám sát của Quốc hội cần tiếp tục giám sát sâu rộng hơn nữa việc giải ngân các gói hỗ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cũng như nguồn kinh phí từ công tác xã hội hóa dành cho phòng, chống dịch bệnh ở các địa phương.