Thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm

Thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm

Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm giao các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức 06 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022.
Càn Thơ 4 đoàn kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

Càn Thơ 4 đoàn kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND, ngày 29/11/2021, về kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP. Cần Thơ trong thời gian từ ngày 29/11 đến 17/12/ 2021. Theo Kế hoạch 239, UBND TP. Cần Thơ sẽ tổ chức 4 đoàn kiểm tra do các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn nhằm kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.