Càn Thơ 4 đoàn kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

Theo Minh Huyền/Báo Cần Thơ

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND, ngày 29/11/2021, về kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP. Cần Thơ trong thời gian từ ngày 29/11 đến 17/12/ 2021. Theo Kế hoạch 239, UBND TP. Cần Thơ sẽ tổ chức 4 đoàn kiểm tra do các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn nhằm kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Lãnh đạo cùng sở, ban, ngành kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công của các dự án ODA. Ảnh: MH
Lãnh đạo cùng sở, ban, ngành kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công của các dự án ODA. Ảnh: MH

Đối tượng kiểm tra là các chủ đầu tư được bố trí kế hoạch vốn lớn trong năm 2021 và có tỷ lệ giải ngân thấp (tính đến thời điểm giải ngân ngày 19/11/2021).

Công tác kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình thực tế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP. Cần Thơ, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 95% kế hoạch vốn đã bố trí.

UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các đơn vị sở, ban, ngành, quận huyện được giao nhiệm vụ chủ đầu tư nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra; khẩn trương rà soát, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại đơn vị, địa phương mình; thúc đẩy giải ngân phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực, lãng phí.

Đồng thời, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; rà soát, thực hiện phân công nhiệm vụ và yêu cầu trách nhiệm công việc rõ ràng đối với từng cán bộ, công chức, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, đề cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ thực hiện, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.