Thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

Thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

Các doanh nghiệp công nghệ số cần xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ qua hệ thống các phần mềm; phát triển các ứng dụng nền tảng số trong hoạt động thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp góp phần tạo ra giá trị mới cho nông sản.