Hải quan Bình Dương đối thoại với các doanh nghiệp Đài Loan

Hải quan Bình Dương đối thoại với các doanh nghiệp Đài Loan

Nhằm tăng cường phát triển mối quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp, kịp thời phổ biến các quy định mới và giải đáp các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, sáng ngày 31/5/2022, Cục Hải quan Bình Dương đã phối hợp với Chi hội danh nghiệp Đài Loan tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn, đối thoại với các doanh nghiệp.
Hải quan Bình Dương đối thoại với doanh nghiệp Đài Loan

Hải quan Bình Dương đối thoại với doanh nghiệp Đài Loan

Nhằm thắt chặt mối quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, phổ biến kịp thời các chính sách, quy định pháp luật về hải quan, hỗ trợ doang nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật, Cục Hải quan Bình Dương đã phối hợp với Chi hội thương gia Đài Loan tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp trong Chi hội.