Hải quan Bình Dương đối thoại với doanh nghiệp Đài Loan

PV.

Nhằm thắt chặt mối quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, phổ biến kịp thời các chính sách, quy định pháp luật về hải quan, hỗ trợ doang nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật, Cục Hải quan Bình Dương đã phối hợp với Chi hội thương gia Đài Loan tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp trong Chi hội.

Hội nghị đối thoại có sự tham dự của ông Ngô Tuấn Oánh – Hội trưởng Chi hội thương gia Đài Loan,  ông Lê Văn Danh – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương cùng đông đảo doanh nghiệp thành viên Chi hội, lãnh đạo các phòng ban thuộc  Cục Hải quan Bình Dương.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương, Hội nghị này được tổ chức với mong muốn được nắm bắt rõ tình hình hoạt động, lắng nghe những khó khăn, vương mắc của các doanh nghiệp gặp phải trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; Tiếp thu, góp ý về thái độ, tác phong  làm việc của cán bộ công chức hải quan; đóng góp xây dưng chính sách, pháp luật nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

Tại Hội nghị, đại diện Cục Hải quan Bình Dương đã giải đáp nhiều vướng mắc của các doanh nghiệp liên quan đến quy định về tham vấn hải quan, quy định về thuế, thủ tục hải quan…

Cụ thể, khi nào cần áp dụng thủ tục tham vấn một lần?  Theo Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ ngày 29/4/2020 phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần, từ ngày 10/5/2020, việc tham vấn trị giá hải quan sẽ chỉ phải thực hiện một lần nhưng kết quả tham vấn sẽ được áp dụng nhiều lần, góp phần giảm thời gian, chi phí cho cả cơ quan hải quan và người khai hải quan.

Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành được áp dụng tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần do Cục trưởng Cục Hải quan ban hành được áp dụng trong phạm vi Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Một nội dung nữa được nhiều doanh nghiệp quan tâm là các trường hợp nào bổ sung ấn định thuế. Cục Hải quan Bình Dương giải đáp, nêu rõ các trưởng hợp sau: Không chứng minh, giải trình hoặc quá thời hạn quy định mà không giải trình được các nội dung liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật; không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra của cơ quan hải quan; Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế; Giao dịch được thực hiện không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh ảnh hưởng đến số thuế phải nộp;

Giải đáp các vướng mắc liên quan đến xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, Hải quan Bình Dương nêu rõ: Theo quy định thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp người nộp thuế đề nghị bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ thì không tính tiền chậm nộp tương ứng với khoản tiền bù trừ trong khoảng thời gian từ ngày phát sinh khoản nộp thừa đến ngày cơ quan quản lý thuế thực hiện bù trừ.

Với trường hợp nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện. Theo quy định người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế trả tiền lãi theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. Nguồn tiền trả lãi được chi trả từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về NSNN.

Về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, Cục Hải quan Bình Dương cho biết, theo quy định của Luật Quản lý thế, chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế trong thời hạn khoanh nợ đối với trường hợp người nộp thuế được khoanh tiền thuế nợ; Doanh nghiệp được nộp dần tiền thuế nợ bao gồm tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN. Không thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế có nợ phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế trước khi xuất cảnh và có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh…

Cùng với các nội dung trên, Hải quan Bình Dương đã giải đáp thảo đáng nhiều vướng mắc của các doanh nghiệp trên tinh thần cầu thị, tiếp thu tất cả những đề xuất của doanh nghiệp. Việc đối thoại, giải đáp vường mắc cho doanh nghiệp là hoạt động thường xuyên được Hải quan Bình Dương tổ chức từ nhiều năm nay và luôn được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.