Phân tích hiệu quả chi phí sản xuất trong doanh nghiệp dệt may

Phân tích hiệu quả chi phí sản xuất trong doanh nghiệp dệt may

Phân tích tài chính là công cụ không thể thiếu trong công tác quản lý của nhà quản trị doanh nghiệp. Mục đích của phân tích tài chính là đánh giá, đưa ra nhận định liên quan đến những thông tin chung và riêng về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.