Để doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay

Để doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay

Khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn trở thành một trong những rào cản phổ biến nhất khi thực hiện hoạt động khởi nghiệp. Làm thế nào để tiếp cận vốn vay hiệu quả là vấn đề đặt ra với các doanh nghiệp khởi nghiệp.
Tiếp cận vốn của các doanh nghiệp khởi nghiệp

Tiếp cận vốn của các doanh nghiệp khởi nghiệp

Với các doanh nghiệp khởi nghiệp, khó khăn không chỉ là công nghệ lạc hậu, trình độ lao động thấp, mà còn là năng lực tài chính, tài sản, khả năng tiếp cận với nguồn vốn vay phục vụ cho hoạt động...
Việt Nam: Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam: Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Theo Báo cáo "Toàn cảnh Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2021", do Nền tảng đổi mới sáng tạo BambuUP, thực hiện, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC), Việt Nam đang nổi lên là trung tâm phát triển cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) đổi mới sáng tạo ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Một số mô hình ứng dụng công nghệ tài chính và bài học cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam

Một số mô hình ứng dụng công nghệ tài chính và bài học cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam

Doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính đang là hướng đi được nhiều bạn trẻ đam mê theo đuổi. Học hỏi kinh nghiệm từ một số mô hình ứng dụng công nghệ tài chính thất bại và thành công trên thế giới là hướng tiếp cận giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam rút ra được những bài học kinh nghiệm và tận dụng cơ hội để khai thác tiềm năng từ các thị trường ngách.
Thực trạng và giải pháp huy động nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ khởi nghiệp

Thực trạng và giải pháp huy động nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ khởi nghiệp

Bài viết đưa ra một số lý thuyết về nguồn vốn của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Đồng thời, nêu thực trạng tiếp cận vốn của doanh nghiệp khoa học công nghệ trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm góp phần thúc đẩy việc tiếp cận nguồn vốn tới các doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm hỗ trợ tối đa trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
Huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua thị trường chứng khoán

Huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua thị trường chứng khoán

Vấn đề huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp luôn gặp nhiều trở ngại do sự bất tương thích giữa “khẩu vị” rủi ro của những kênh huy động vốn truyền thống và những đặc thù của doanh nghiệp khởi nghiệp. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc mở rộng phạm vi thị trường chứng khoán truyền thống để kết nối với hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp mang lại nhiều hệ quả tích cực. Bài viết tập trung phân tích vấn đề huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp qua thị trường chứng khoán và đưa ra một số kiến nghị cho Việt Nam.
Chính sách tín dụng đối với huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam

Chính sách tín dụng đối với huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam

Trong những năm qua, Việt Nam đã và đang hỗ trợ tích cực doanh nghiệp khởi nghiệp với mục tiêu hướng đến “Quốc gia khởi nghiệp”, trong đó khung pháp lý về chính sách huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp ngày càng hoàn thiện. Mặc dù vậy, việc huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn còn không ít khó khăn. Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng chính sách tín dụng hiện nay đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất, khuyến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn của những doanh nghiệp này.
Chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn nhằm phát triển thị trường vốn cho khởi nghiệp ở Việt Nam

Chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn nhằm phát triển thị trường vốn cho khởi nghiệp ở Việt Nam

Bài viết này tập trung phân tích, đánh giá chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra những hạn chế, tồn tại làm cản trở các nhà đầu tư. Qua đó, nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị, đề xuất nhằm cải thiện cơ chế, chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn hiện hành nhằm giúp việc đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp được thuận lợi hơn, thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong thời gian tới.