Vận dụng bảng điểm cân bằng đánh giá trung tâm trách nhiệm tại các doanh nghiệp may TP. Hà nội

Vận dụng bảng điểm cân bằng đánh giá trung tâm trách nhiệm tại các doanh nghiệp may TP. Hà nội

Bảng điểm cân bằng (BSC) từ khi được Kaplan & Norton giới thiệu năm 1992 cung cấp cho các nhà quản lý một khung mẫu toàn diện, biến tầm nhìn chiến lược thành một hệ thống các chỉ tiêu. Các doanh nghiệp may trên địa bàn TP. Hà Nội đang hình thành các trung tâm trách nhiệm và xây dựng một hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm dựa trên BSC. Nghiên cứu ý định vận dụng BSC đánh giá trung tâm trách nhiệm trong các doanh nghiệp là một nhu cầu thực tế, mang lại những đóng góp quan trọng về học thuật và giải pháp trong thực tiễn.