Phía sau những con số "nhảy múa"’ trên báo cáo tài chính

Phía sau những con số "nhảy múa"’ trên báo cáo tài chính

Sự chênh lệch lớn giữa số liệu lợi nhuận trên báo cáo tài chính tự lập và sau kiểm toán gây ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư vào tính minh bạch của doanh nghiệp niêm yết. Việc này xuất phát từ sai sót vô tình hay còn nguyên nhân nào khác?
Cấu trúc vốn và giá trị của các công ty cổ phần niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Cấu trúc vốn và giá trị của các công ty cổ phần niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đại dịch COVID-19 đã khiến thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp bị thu hẹp, từ đó làm gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng nặng nề đến dòng vốn kinh doanh. Thông qua dữ liệu nghiên cứu từ 316 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn từ quý I/2018 đến qúy IV/2021, nghiên cứu này phân tích tác động của cấu trúc vốn đến giá trị của các công ty cổ phần niêm yết trên HNX để thấy rõ những ảnh hưởng của đại dịch COVID -19, trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị về cấu trúc vốn thích hợp cho doanh nghiệp.
Các nhân tố ảnh hưởng hành vi thao túng Báo cáo tài chính: một nghiên cứu từ các công ty niêm yết tại Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng hành vi thao túng Báo cáo tài chính: một nghiên cứu từ các công ty niêm yết tại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Thông qua 1.270 báo cáo tài chính của 254 công ty niêm yết trên Sàn Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 2016 - 2020, bài nghiên cứu thực hiện đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hành vi thao túng báo cáo tài chính dựa trên 6 biến tài chính (AQI, GMI, SGAI, TATA, LVGI, DELTAAR) và 1 biến phi tài chính (AGE).
Giám sát kiểm toán doanh nghiệp niêm yết, đảm bảo thị trường chứng khoán công khai, minh bạch

Giám sát kiểm toán doanh nghiệp niêm yết, đảm bảo thị trường chứng khoán công khai, minh bạch

Việc theo dõi, giám sát và kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kiểm toán luôn được Bộ Tài chính chú trọng triển khai trong thời gian qua. Công tác này tiếp tục được Bộ Tài chính đẩy mạnh, đặc biệt là kiểm tra, giám sát kiểm toán doanh nghiệp niêm yết nhằm bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, công khai, minh bạch.
Thực trạng vận dụng giá trị hợp lý tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam - rào cản và giải pháp

Thực trạng vận dụng giá trị hợp lý tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam - rào cản và giải pháp

Nghiên cứu nhằm nhận diện rõ thực trạng vận dụng giá trị hợp lý hiện nay trong các doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu trên sàn giao dịch TP. Hồ Chí Minh, các tồn tại bất cập trong việc chuyển đổi từ việc vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS 13, từ đó đưa ra các gợi ý chính sách về giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận dụng giá trị hợp lý (GTHL) trong thời gian tới.
Thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, công khai và minh bạch

Thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, công khai và minh bạch

Phát biểu tại Lễ công bố 10 sự kiện chứng khoán nổi bật năm 2021 do Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán tổ chức ngày 28/12/2021, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tin tưởng, trong năm 2022, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, công khai và minh bạch.