Giảm thời gian thông quan và chi phí cho doanh nghiệp

Giảm thời gian thông quan và chi phí cho doanh nghiệp

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ, việc Tổng cục Hải quan ký Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về Chương trình doanh nghiệp (DN) ưu tiên với các nước ASEAN được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các DN ưu tiên.