Tổng cục Hải quan:

Công nhận 7 doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Hà Anh

Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận 7 doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan.
Doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan.

Theo các quyết định của Tổng cục Hải quan ban hành ngày 17/2/2023, có 3 đại lý làm thủ tục hải quan mới được công nhận gồm: Công ty TNHH Xây dựng và phát triển Nguồn lực Việt (địa chỉ tại Hà Nội); Công ty TNHH Kinh doanh thương mại tổng hợp Dương Anh (địa chỉ tại Quảng Ninh); Công ty TNHH Won Logistics Việt Nam (địa chỉ tại Hà Nội).

Trước đó, ngày 16/2, Tổng cục Hải quan cũng đã ra các quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 4 doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần ICL Việt Nam (địa chỉ tại Hà Nội); Công ty Cổ phần Logistics Quốc tế Châu An (địa chỉ tại Hà Nội); Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Friday (địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh); Công ty TNHH Hawkston Logistics (địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh).

Như vậy, với các quyết định trên, Tổng cục Hải quan đã công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 7 doanh nghiệp nêu trên.

Theo Tổng cục Hải quan, 7 doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan; Thông tư số 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.