VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Kinh nghiệm tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại cơ quan, tổ chức nhà nước

Kinh nghiệm tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại cơ quan, tổ chức nhà nước

Để tổ chức kiểm toán nội bộ phát huy được vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thì khâu tổ chức công tác kiểm toán nội bộ và tổ chức bộ máy nội bộ luôn giữ vị trí then chốt. Thực tế tại các quốc gia trên thế giới, các mô hình kiểm toán nội bộ trong các cơ quan, tổ chức nhà nước được tổ chức khoa học, hợp lý đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả của kiểm toán nội bộ.

Kế toán các khoản doanh thu của hoạt động tài chính tại đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán các khoản doanh thu của hoạt động tài chính tại đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán các khoản doanh thu của hoạt động tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp là một trong những nội dung quan trọng, thu hút được sự quan tâm của các đối tượng liên quan thời gian qua. Bài viết trao đổi về những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán này; đồng thời, đưa ra một số vấn đề mà cán bộ làm công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp cần lưu ý trong quá trình hạch toán kế toán.

Một số vấn đề về lập báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

Một số vấn đề về lập báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

Bài viết đánh giá những vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, từ đó đưa ra một số vấn đề mà các đơn vị hành chính sự nghiệp cần lưu ý trong quá trình triển khai.

Một số lưu ý về sổ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Một số lưu ý về sổ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Là một trong những tài liệu kế toán quan trọng, hiện nay các vấn đề liên quan đến sổ kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp đã được quy định rõ ràng để các đơn vị có thể áp dụng một cách dễ dàng. Việc đảm bảo các yêu cầu theo quy định của pháp luật về nguyên tắc mở sổ, ghi sổ, lưu trữ, bảo quản sổ đối với sổ kế toán có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp. Bài viết hệ thống lại các nội dung đáng chú ý liên quan đến sổ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của đơn vị hành chính, sự nghiệp

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của đơn vị hành chính, sự nghiệp

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, trong đó ban hành hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo tài chính của đơn vị hành chính, sự nghiệp. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của đơn vị hành chính, sự nghiệp sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các đối tượng quan tâm thấy được bức tranh về dòng tiền hoạt động của đơn vị từ đó giúp các chủ thể ra quyết định phù hợp.

Kế toán các khoản phải nộp cho Nhà nước tại đơn vị hành chính, sự nghiệp

Kế toán các khoản phải nộp cho Nhà nước tại đơn vị hành chính, sự nghiệp

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp có nhiều điểm mới về hệ thống tài khoản kế toán. Tài khoản 333 - các khoản phải nộp Nhà nước sử dụng ở đơn vị hành chính, sự nghiệp được sử dụng để phản ánh các khoản thuế, các khoản khác phải nộp cho Nhà nước... Bài viết trao đổi về hạch toán kế toán đối với tài khoản các khoản phải nộp cho Nhà nước tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp theo quy định mới, đưa ra một số lưu ý trong quá trình thực hiện.

Lạng Sơn: Các đơn vị hành chính sự nghiệp gương mẫu thực hiện chính sách, pháp luật thuế

Lạng Sơn: Các đơn vị hành chính sự nghiệp gương mẫu thực hiện chính sách, pháp luật thuế

Ngày 25/6/2018, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách thuế, phí mới và đối thoại với các đơn vị hành chính sự nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý năm 2018.

Quản lý đất công còn chồng chéo

Quản lý đất công còn chồng chéo

Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và các báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho rằng thất thoát lớn nhất đối với tài sản quốc gia chính là tài sản về đất đai. Điểm vướng nhất là việc xác định giá đất khởi điểm khi đưa ra đấu giá.

Công cụ mới phục vụ quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp

Công cụ mới phục vụ quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018). Thông tư thay thế chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính. Chế độ kế toán mới có nhiều đổi mới đáng chú ý, phù hợp với Luật Kế toán 2015, Luật Ngân sách Nhà nước 2015 và cơ chế tự chủ các đơn vị hành chính sự nghiệp hiện hành.

 Mức tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2013

Mức tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2013

(Tài chính) Bà Nguyễn Phương Loan (phuongvyphuongvytranthi@...) hỏi: Từ 1/7/2013 đến nay, chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp 1 lần khi sinh con đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước tính theo mức lương 1.150.000 đồng hay 1.050.000 đồng?