Tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật Giá (sửa đổi)

Tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật Giá (sửa đổi)

Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 15/3/2023 cho ý kiến về dự án Luật Giá (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật trình Ủy ban Thường vụ xem xét.