Tính toán dư địa để tiếp tục giảm thuế, phí xăng dầu

Tính toán dư địa để tiếp tục giảm thuế, phí xăng dầu

Trong bối cảnh có nhiều yếu tố bất định và xu hướng giá dầu có thể nhích lên từ nay tới đầu năm 2023, để giảm áp lực lạm phát, cần tính toán các dư địa để tiếp tục giảm thuế, phí trong giá bán lẻ xăng dầu hiện nay.
Nâng cao hiệu quả quản lý nợ công theo hướng bền vững

Nâng cao hiệu quả quản lý nợ công theo hướng bền vững

Công tác quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 và năm 2021 đã được cải thiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu an toàn nợ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ trong giới hạn an toàn, nợ công dự kiến cuối năm 2021 khoảng 44% GDP, góp phần đảm bảo an ninh tài chính quốc gia và bồi đắp dư địa chính sách tài khóa.
Nhiều rủi ro tiềm ẩn cho vay ngang hàng

Nhiều rủi ro tiềm ẩn cho vay ngang hàng

Thực tế hoạt động của mô hình cho vay ngang hàng trong thời gian qua cho thấy có những tồn tại như: quảng cáo không minh bạch về mức lợi nhuận, không cung cấp hoặc cung cấp thông tin thiếu chính xác về các rủi ro mà các bên tham gia có thể gặp phải, đưa ra mức lãi suất cao phi thực tế...