Rà soát chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu gắn với kiểm soát lạm phát

Rà soát chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu gắn với kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương trong việc rà soát, đánh giá các yếu tố chi phí định mức trong giá cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, nhà nước và doanh nghiệp, có tính đến mục tiêu kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Chính phủ đã đề ra.