Xem xét giảm giá cước tin nhắn đối với dịch vụ tài chính – ngân hàng

Xem xét giảm giá cước tin nhắn đối với dịch vụ tài chính – ngân hàng

Để đồng hành, chia sẻ, giảm bớt gánh nặng chi phí cho ngân hàng khi thực hiện chính sách miễn, giảm phí sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông nghiên cứu giảm giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính – ngân hàng.