Xem xét giảm giá cước tin nhắn đối với dịch vụ tài chính – ngân hàng

Theo Hồng Ánh/kinhtevadubao.vn

Để đồng hành, chia sẻ, giảm bớt gánh nặng chi phí cho ngân hàng khi thực hiện chính sách miễn, giảm phí sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông nghiên cứu giảm giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính – ngân hàng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngày 20/4/2020, Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 1414/CVT-GCKM gửi các doanh nghiệp viễn thông di động về việc giải quyết đề xuất giảm giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính - ngân hàng.

Cục Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông giảm giá cước tin nhắn đối với dịch vụ tài chính - ngân hàng.

Theo Công văn của Cục Viễn thông, ngày 04/03/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cáp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, trong đó Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ.

Ngày 09/04/2020, Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 87/HHNH-PLNV của Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam về việc đề xuất giảm giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính – ngân hàng xuống tương đương với mức giá cước tin nhắn thông thường (áp dụng cho dịch vụ nhắn tin giữa các cá nhân đơn lẻ) hoặc ít nhất giảm 50% mức giá cước tin nhắn hiện đang áp dụng với các ngân hàng.

Theo đó, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông nghiên cứu, xem xét giảm giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính – ngân hàng để đồng hành, chia sẻ, giảm bớt gánh nặng chi phí cho ngân hàng khi thực hiện chính sách miễn, giảm phí sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải báo cáo giải quyết đề xuất giảm giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính - ngân hàng của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam gửi về Cục Viễn thông trước ngày 27/04/2020.

Hiệp hội Ngân hàng cho biết, với mức giá cước phí tin nhắn dịch vụ viễn thông hiện nay, thì hầu hết các ngân hàng đều phải bù lỗ khi phải chi trả chi phí dịch vụ tin nhắn viễn thông, nhất là khi xu hướng sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử và ngân hàng số ngày càng gia tăng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Điều này tạo ra áp lực rất lớn cho các ngân hàng trong việc thực hiện chính sách giảm phí dịch vụ thanh toán và mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Do đó, việc giảm giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính – ngân hàng sẽ giảm bớt gánh nặng chi phí cho ngân hàng khi thực hiện chính sách miễn, giảm phí sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho nền kinh tế, góp phần đưa chính sách miễn, giảm phí từ ngân hàng đạt hiệu quả cao nhất.