Bài 1:  Kiên trì thực hiện các chính sách tài khoá hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Bài 1: Kiên trì thực hiện các chính sách tài khoá hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2020-2022, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các chính sách tài chính hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong năm 2023. Điều này thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của Bộ Tài chính đó là đồng hành, sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh và phát triển nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn.