Cục Thuế Bắc Giang đồng hành cùng doanh nghiệp khi thực hiện chính sách hỗ trợ về thuế

Thùy Linh

Cục Thuế Bắc Giang sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thụ hưởng chính sách về miễn, giảm, gia hạn thuế để có thêm động lực sản xuất, kinh doanh.

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các chính sách về miễn, giảm thuế.
Cục Thuế tỉnh Bắc Giang luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các chính sách về miễn, giảm thuế.

Ngày 31/1/2023, Chính phủ ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Công điện của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Bắc Giang đã khẩn trương triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung của chính sách, phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, tuyên truyền phổ biến nội dung của Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg, đăng tải trên website của Cục Thuế Bắc Giang. 

Đồng thời, Cục Thuế cũng hỗ trợ, hướng dẫn để đảm bảo NNT tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục và quyền lợi khi thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất, góp phần thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho NNT. Khi nhận được đề nghị miễn giảm NNT gửi đến, bộ phận chuyên môn sẽ xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm và ban hành quyết dịnh giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật.

Nhờ triển khai nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NNT, tính đến ngày 31/3/2023, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang nhận được 706 hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của NNT gửi đến. Trong đó, có 686 trường hợp thuộc đối tượng được miễn giảm.

Từ đó, Cục Thuế đã ban hành 628 quyết định về việc miễn giảm số tiền thuê đất, thuê mặt nước với số tiền miễn giảm là 40,1 tỷ đồng, số hồ sơ còn lại đang thụ lý.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, chính sách giảm tiền thuê đất của Chính phủ đã góp phần giảm bớt khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Khoản tiền miễn giảm này có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp (DN), cá nhân khi có thêm nguồn tài chính, sự hỗ trợ về dòng tiền để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thuận lợi cho các DN, tổ chức kinh tế và người dân, góp phần vào thu ngân sách nhà nước của tỉnh.

Để tiếp tục hỗ trợ DN vượt qua khó khăn, mới đây, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập DN, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, số tiền thuế được giãn thời gian nộp sẽ làm giảm áp lực tài chính đối với DN, sẽ giúp DN có thêm dòng vốn lưu động cho đầu tư sản xuất, mua nguyên vật liệu cũng như có dòng tiền để đảm bảo tiền lương và các chế độ cho người lao động. Trên cơ sở đó DN sẽ có điều kiện tiếp tục lấy lại đà phục hồi để tăng trưởng, đóng góp lại cho ngân sách nhà nước.

Để phát huy hiệu quả chính sách của Chính phủ trong việc hỗ trợ DN trên địa bàn, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã quán triệt trong toàn bộ công chức phương châm lấy NNT làm trung tâm, luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng NNT để DN phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần vào nguồn thu ngân sách nhà nước của tỉnh Bắc Giang.

Cục Thuế sẽ tuyên truyền, phổ biến cho NNT trên địa bàn để kịp thời nắm bắt và thực hiện Nghị định số 12/2023/NĐ-CP qua các hình thức: Phối hợp với Báo, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, chuyên mục để phổ biến chính sách; đăng tải trên website của Cục Thuế; gửi email đến các DN do Cục Thuế tỉnh quản lý.

Cục Thuế cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ NNT trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, giải đáp thắc mắc cho các DN về nội dung thực hiện Nghị định, về đối tượng, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ.