Triển khai ngay việc gia hạn nộp thuế đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Thùy Linh

Tổng cục Thuế vừa chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế tổ chức thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, hoặc lắp ráp trong nước.

Cơ quan Thuế triển khai ngay việc gia hạn nộp thuế đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.
Cơ quan Thuế triển khai ngay việc gia hạn nộp thuế đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Tổng cục Thuế cho biết, ngày 21/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2023/NĐ-CP quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh cùa kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8 và tháng 9/2023 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20/11/2023; thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20/11/2023.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2023.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương kịp thời triển khai và tuyên truyền thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định số 36/2023/NĐ-CP để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hường bởi dịch COVID - 19 theo chỉ đạo của Chính phủ.