Thiết lập tầm nhìn lãnh đạo doanh nghiệp

Thiết lập tầm nhìn lãnh đạo doanh nghiệp

Thông điệp tầm nhìn được xem là một công cụ lãnh đạo hữu hiệu. Với một tầm nhìn đúng đắn, được mọi người trong tổ chức chia sẻ, lãnh đạo doanh nghiệp có thể thu phục được các thành viên trong doanh nghiệp cùng đồng lòng vượt qua những khó khăn, thách thức, đưa doanh nghiệp chinh phục những thành tựu đỉnh cao. Tầm nhìn được thiết lập thông qua các yếu tố: Giá trị cốt lõi, mục đích và sứ mạng của doanh nghiệp.