Trung Quốc đang tiến gần hơn đến giảm phát?

Trung Quốc đang tiến gần hơn đến giảm phát?

Giá thịt lợn giảm sâu gây sức ép lên chỉ số giá tiêu dùng tại Trung Quốc, nhiều khả năng sẽ lại đẩy kinh tế Trung Quốc rơi vào giảm phát. Số liệu cụ thể liên quan đến việc này dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Năm.
Doanh nghiệp hướng đến kinh tế xanh

Doanh nghiệp hướng đến kinh tế xanh

Nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước chuyển đổi quy trình sản xuất sang kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, bởi đây là một xu thế tất yếu. Do đó, Chính phủ và thành phố cần có các chính sách hỗ trợ hợp lý làm động lực cho doanh nghiệp tham gia phát triển bền vững.
Những kiến nghị sửa đổi, bổ sung tại Luật Thuế Giá trị gia tăng

Những kiến nghị sửa đổi, bổ sung tại Luật Thuế Giá trị gia tăng

Việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) của Bộ Tài chính được kỳ vọng giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất trong nước, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, bảo đảm chính sách minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi trong thực hiện, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý thuế của Nhà nước.