Singapore 'cách ly xã hội' để kiểm soát dịch bệnh và giảm thiểu tác động về kinh tế

Singapore 'cách ly xã hội' để kiểm soát dịch bệnh và giảm thiểu tác động về kinh tế

Trong khi cách ly xã hội được thảo luận sôi nổi trên toàn thế giới, Singapore biến cụm từ này từ 1 khái niệm mơ hồ thành các chỉ dẫn rất cụ thể. Theo đó, Singapore không thực hiện phong tỏa hà khắc mà sử dụng mô hình cách ly xã hội để kiểm soát dịch bệnh thành công và đã giảm thiểu được tác động về kinh tế.
Giới hạn sở hữu cổ phần: Giảm thiểu sở hữu chéo

Giới hạn sở hữu cổ phần: Giảm thiểu sở hữu chéo

Thêm một hình thức sở hữu chéo bị “điểm danh”, khi từ ngày 1/3/2019 Thông tư 46/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng TCTD và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một TCTD khác chính thức có hiệu lực.
Cách mạng Công nghiệp 4.0 có thể thúc đẩy GDP tăng thêm hơn 62 tỷ USD

Cách mạng Công nghiệp 4.0 có thể thúc đẩy GDP tăng thêm hơn 62 tỷ USD

Đó là thông tin được TS. Đặng Quang Vinh – Phó trưởng Ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh – Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết tại Diễn đàn “Cách mạng công nghiệp 4.0: kinh nghiệm quốc tế và chính sách của Việt Nam” do CIEM tổ chức ngày 27/11/2018.