Đồng bộ các chính sách để tăng hiệu ứng phục hồi

Đồng bộ các chính sách để tăng hiệu ứng phục hồi

Để kiềm chế lạm phát nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp nhưng không hy sinh quá lớn, theo các chuyên gia cần phải có sự phối hợp linh hoạt giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa.
Bộ Tài chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân sớm thụ hưởng chính sách miễn, giảm thuế

Bộ Tài chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân sớm thụ hưởng chính sách miễn, giảm thuế

Thời gian qua, trước bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động nặng nề đến đời sống kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính đã khẩn trương ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và nhanh chóng triển khai các giải pháp để sớm đưa chính sách vào cuộc sống, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Để hiểu rõ hơn nội dung này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính).