Quảng Nam rà soát các dự án chậm tiến độ

Quảng Nam rà soát các dự án chậm tiến độ

Trước yêu cầu của Bộ Tài nguyên Môi trường, tỉnh Quảng Nam đã giao các đơn vị liên quan rà roát, kiểm tra các dự án đã được giao đất nhưng không đưa vào sử dụng.
Khó khăn sau khi giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Khó khăn sau khi giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Nhiều diện tích đất lâm nghiệp do các đơn vị chủ rừng nhà nước quản lý đã được bóc tách để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất. Tuy nhiên, do nhiều diện tích đất “không sạch” nên chính quyền địa phương rất khó bàn giao cho các hộ đủ điều kiện.
Cần công khai đấu giá đất công

Cần công khai đấu giá đất công

Kiểm toán Nhà nước vừa chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là việc giao đất không đúng đối tượng hoặc quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án.
"Lối thoát" cho các dự án có đất công xen kẹt

"Lối thoát" cho các dự án có đất công xen kẹt

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa trình Chính phủ dự thảo trong đó quy định UBND cấp có thẩm quyền được quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với các dự án xen kẹt do Nhà nước quản lý.