VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: GIAO DỊCH THUẬT TOÁN

Chưa đánh giá được tác động của giao dịch thuật toán lên giao dịch thông thường

Chưa đánh giá được tác động của giao dịch thuật toán lên giao dịch thông thường

Quá trình hình thành và phát triển của giao dịch thuật toán diễn ra một cách tự nhiên gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài chính. Trong khi đó, tại Việt Nam, hệ thống giao dịch và giám sát tại các sở giao dịch chứng khoán chưa có khả năng nhận diện các giao dịch thuật toán, nên chưa thể đánh giá được những tác động lên giao dịch thông thường ở mức độ nào.

Giao dịch thuật toán và hàm ý chính sách cho thị trường chứng khoán Việt Nam (*)

Giao dịch thuật toán và hàm ý chính sách cho thị trường chứng khoán Việt Nam (*)

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của cách mạng khoa học công nghệ, các ứng dụng của máy tính và trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra một dòng xoáy các giao dịch công cụ tài chính thay đổi chóng mặt, trong đó các giao dịch thuật toán (Algorithmic Trading -AI) và giao dịch tần suất cao (High Frequency Trading -HFT) được thể hiện thông qua robot, các giao dịch tự động hoá trở thành xu hướng của thời đại.

Có thái độ ứng xử hợp lý đối với xu hướng giao dịch thuật toán

Có thái độ ứng xử hợp lý đối với xu hướng giao dịch thuật toán

Tại Việt Nam, khung pháp lý thể chế lại chưa có các quy định cho giao dịch thuật toán, giao dịch tần suất cao phải được chấp thuận từ cơ quan quản lý và những quy định về hạn chế khối lượng, loại chứng khoán được giao dịch và ứng phó khi thị trường có những biến động lớn.