VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Các trường Đại học công lập được giao quyền tự chủ

Các trường Đại học công lập được giao quyền tự chủ

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa chủ trì cuộc họp về giao quyền tự chủ đối với các trường đại học công lập. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, trường Đại học tham dự cuộc họp. Dưới đây là toàn văn thông cáo về cuộc họp.

 Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên người dân tộc thiểu số

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên người dân tộc thiểu số

(Tài chính) Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Tài chính đang dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Kiểm soát tài chính hiệu quả với giám sát chi phí

Kiểm soát tài chính hiệu quả với giám sát chi phí

(Tài chính) Trước khi tạo ra ngân sách cá nhân của bạn, phân tích các khoản chi tiêu hàng tháng của bạn. Giám sát chi tiêu của bạn trong một tháng bằng cách ghi chép các khoản chi tiêu của bạn trong một máy tính xách tay để có thói quen về việc xử lý và chi phí của bạn. Tạo một ngân sách cá nhân có thể chỉ cho bạn các hạng mục cần phải được cắt giảm để sống trong những hạn chế thu nhập của bạn.

Gỡ “nút thắt” về tài chính giáo dục đại học

Gỡ “nút thắt” về tài chính giáo dục đại học

(Tài chính) Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) còn eo hẹp, nguồn lực đầu tư dành cho phát triển giáo dục đại học (GDDH) có hạn và khó có khả năng tăng đột biến. Chính vì vậy, yêu cầu đặt cho ngành Giáo dục, đặc biệt là hệ thống GDĐH trong thời gian tới, phải có giải pháp cơ cấu lại nguồn lực, kết hợp với huy động nguồn lực tài chính từ xã hội với mục tiêu công bằng và hiệu quả theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.

Tài chính đối với cơ sở giáo dục đại học công lập: Những vấn đề cần tháo gỡ

Tài chính đối với cơ sở giáo dục đại học công lập: Những vấn đề cần tháo gỡ

(Tài chính) Nhu cầu về tài chính cho giáo dục đại học đang ngày càng cao, tạo áp lực lên ngân sách nhà nước. Từ góc độ một cơ sở giáo dục đại học, bài viết đưa ra một số ý kiến xoay quanh vấn đề tài chính đại học đối với cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) công lập.

Cơ cấu nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục đại học ở Việt Nam

Cơ cấu nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục đại học ở Việt Nam

(Tài chính) Trong bối cảnh hiện nay, việc điều chỉnh cơ cấu nguồn lực tài chính, nâng cao vai trò đầu tư của khu vực tư nhân cho giáo dục đại học là rất cần thiết. Đây là động lực thúc đẩy các cơ sở đại học chuyển đổi cách thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu thực tế trong quá trình phát triển.

Gập ghềnh con đường nâng cao hiệu quả đầu tư trong giáo dục đại học ở Việt Nam

Gập ghềnh con đường nâng cao hiệu quả đầu tư trong giáo dục đại học ở Việt Nam

(Tài chính) Giáo dục đại học (GDĐH) có vai trò trọng yếu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy, Việt Nam đã dành cho lĩnh vực này một tỷ lệ lớn trong tổng nguồn lực công.

Mô hình tài chính giáo dục đại học trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

Mô hình tài chính giáo dục đại học trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Tài chính) Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, các quốc gia đều tìm kiếm những giải pháp nhằm gia tăng vốn đầu tư và hiệu quả sử dụng nguồn vốn cho giáo dục đại học. Bài viết giới thiệu 4 mô hình tài chính giáo dục đại học trên thế giới để từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Nguyên tắc chi phí và lợi ích đầu tư cho giáo dục đại học của Việt Nam

Nguyên tắc chi phí và lợi ích đầu tư cho giáo dục đại học của Việt Nam

(Tài chính) Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2010/NĐ-CP đã góp phần hoàn thiện chính sách tài chính giáo dục đại học. Tuy nhiên, khung học phí tại Nghị định này chưa bao quát mọi tình huống. Bài viết này nghiên cứu về nguyên tắc chi phí và lợi ích đầu tư cho giáo dục đại học của Việt Nam, từ đó đưa ra một số đề xuất về chính sách cũng như những cải cách học phí hợp lý trong thời gian tới.

Chính sách thuế góp phần thúc đẩy phát triển giáo dục đại học

Chính sách thuế góp phần thúc đẩy phát triển giáo dục đại học

(Tài chính) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách để phát triển giáo dục đại học. Bài viết đề cập đến cơ chế chính sách, pháp luật thuế hiện hành đối với giáo dục đại học, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, bất cập của cơ chế và nêu một số đề xuất, khuyến nghị.