Từ ngày 20/11/2023, mức giảm tiền thuê đất  được quy định thế nào?

Từ ngày 20/11/2023, mức giảm tiền thuê đất được quy định thế nào?

Miễn, giảm tiền thuê đất là chính sách tài chính về đất đai của Nhà nước đối với người dân, thể hiện sự ưu đãi, hỗ trợ người dân của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu. Đặc biệt, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh hậu COVID-19. Tiếp tục thực hiện chủ trương này, mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.
Hoàn thiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hoàn thiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bài viết đưa ra cơ sở lý luận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông qua thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời đưa ra những hạn chế, bất cập. Từ đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị cụ thể trong việc hoàn thiện pháp luật Đất đai về chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngân hàng sẽ không được cho vay đặt cọc bất động sản hình thành trong tương lai

Ngân hàng sẽ không được cho vay đặt cọc bất động sản hình thành trong tương lai

Hầu hết các dự án bất động sản sẽ chuyển nhượng chưa đủ điều kiện để thực hiện theo quy định của pháp luật như: chưa có giấy phép xây dựng, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) dự định cấm các tổ chức tín dụng cho vay đặt cọc bất động sản hình thành trong tương lai.
Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2022-2025

Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2022-2025

Ngày 16/6/2022, Quyết định số 721/QĐ-TTg được Phó Thủ tướng Chính phủ ký ban hành phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, Chính phủ có phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Miễn nộp lệ phí trước bạ đối với nhà, đất được bồi thường tái định cư

Miễn nộp lệ phí trước bạ đối với nhà, đất được bồi thường tái định cư

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn về trường hợp được miễn lệ phí trước bạ đối với trường hợp cá nhân mua nhà tái định cư bằng tiền được bồi thường nhà, đất, kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ, khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật.