Mạnh tay thanh lọc thị trường xăng dầu

Mạnh tay thanh lọc thị trường xăng dầu

Việc tước giấy phép 7 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối vi phạm được đánh giá là biện pháp mạnh, hướng đi đúng để thanh lọc, lành mạnh thị trường xăng dầu. Tất nhiên, việc thanh, kiểm tra cần phải thực hiện thường xuyên, có biện pháp răn đe hơn để các doanh nghiệp tuân thủ quy định trong việc đảm bảo nguồn cung, đặc biệt trong giai đoạn giá cả, thị trường xăng dầu biến động như hiện nay.
Mức phí cấp giấy phép khai thác thủy sản tàu cá

Mức phí cấp giấy phép khai thác thủy sản tàu cá

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 94/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.