Tổng cục Hải quan gỡ vướng trong việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản là đá vôi

PV.

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1795/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan Quảng Ninh về giấy phép thu hồi đá vôi, đôlômit.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước đó, ngày 19/2/2021, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 508/HQQN-GSQL của Cục Hải quan Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn về giấy phép thu hồi đá vôi, đôlômit.

Để tháo gỡ vướng mắc của Cục Hải quan Quảng Ninh, tại Công văn số 1795/TCHQ-GSQL, Tổng cục Hải quan cho biết, việc khai thác, xuất khẩu khoáng sản phải thực hiện theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Theo đó, khoáng sản xuất khẩu phải được cấp giấy phép khai thác theo quy định, đảm bảo có nguồn gốc hợp pháp.

Đối với việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản, Tổng cục Hải quan cho biết đã được quy định tại Điều 82 Luật Khoáng sản cũng như hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5815/BTNMT-ĐCKS ngày 27/10/2017 và Công văn số 3241/ĐCKS-KS ngày 23/11/2020.

Căn cứ vào các quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản là Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp tỉnh, không thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan.

Trường hợp việc cấp phép khai thác khoáng sản chưa thực hiện theo đúng quy định nêu trên, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.