Mức phí cấp giấy phép khai thác thủy sản tàu cá

Theo Minh Anh/thoibaotaichinhvietnam.vn

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 94/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Mức phí cấp giấy phép khai thác thủy sản tàu cá được quy định tại thông tư mới. Ảnh: TL.
Mức phí cấp giấy phép khai thác thủy sản tàu cá được quy định tại thông tư mới. Ảnh: TL.

Tổ chức, cá nhân khi được cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản phải nộp lệ phí theo quy định tại thông tư này.

Mức thu cụ thể như sau: Lệ phí cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá Việt Nam có mức từ 20.000 – 40.000 đồng/lần. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động thủy sản đối với tàu cá nước ngoài từ 100 – 200 USD/lần.

Phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá có mức phí thẩm định thiết kế đóng mới, cải hoán, sửa chữa phục hồi tàu cá bằng 5% giá thiết kế. Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản (thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá có mức là 12.450.000 đồng/lần…

Tổ chức thu phí, lệ phí là các cơ sở đăng kiểm tàu cá công lập được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cụ thể là Tổng cục Thủy sản) cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá thu phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá.

Tổng cục Thủy sản thu phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản (thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá) và lệ phí cấp giấy phép hoạt động thủy sản cho tàu cá nước ngoài hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam.

Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập được trích 90% số tiền phí thu được để chi cho các nội dung quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phí và lệ phí; nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (NSNN); nguồn chi phí trang trải cho thực hiện công việc và thu phí do NSNN bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi NSNN. Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP được trích lại 90% số tiền phí thu được để chi cho các nội dung quy định; nộp 10% số tiền phí thu được vào NSNN.

Tổ chức thu lệ phí nộp 100% tiền lệ phí thu được vào NSNN bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi NSNN.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 17/12/2021.