Điểm mới về nguyên tắc mua, bán giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng

Điểm mới về nguyên tắc mua, bán giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng

Từ ngày 27/10/2021, nguyên tắc mua, bán giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng sẽ được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước.
Vì sao các ngân hàng 'thích' đổ tiền vào chứng khoán đầu tư?

Vì sao các ngân hàng 'thích' đổ tiền vào chứng khoán đầu tư?

Trong khi hoạt động kinh doanh chứng khoán “nhấn chìm” lợi nhuận của nhiều công ty chứng khoán thì mảng kinh doanh này của ngân hàng lại ghi nhận tăng trưởng đột biến hàng chục, hàng trăm lần trong quý I vừa qua, và nổi lên như một hiện tượng đáng quan tâm.