Kinh tế trong nước đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực

Kinh tế trong nước đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực

Tham gia trả lời làm rõ thêm các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm.