Lệnh 249: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Lệnh 249: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Lệnh 249 (Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu) của cơ quan Hải quan Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 đã được Bộ Công Thương dịch sơ lược với 6 Chương và 79 Điều nhằm đưa cái nhìn tổng quan về Lệnh này, trong đó, đưa ra những vấn đề đáng lưu ý nhằm khuyến nghị đến các doanh nghiệp khi xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.
Hướng dẫn các quy định mới về quản lý an toàn thực phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc

Hướng dẫn các quy định mới về quản lý an toàn thực phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai các quy định về quản lý an toàn thực phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc và các tiêu chuẩn cơ sở về quy trình thiết lập, giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói nhằm kịp thời thông tin, hướng dẫn các quy định mới cho các hợp tác xã, doanh nghiệp xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc.