Hàng hải tăng trưởng trong “bão” dịch COVID-19

Hàng hải tăng trưởng trong “bão” dịch COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội thì hàng hóa qua hệ thống cảng biển Việt Nam vẫn được đảm bảo thông suốt, tăng trưởng 2 con số. Cùng với đó đội tàu Việt tiếp tục vươn xa hơn với tuyến vận tải container kết nối trực tiếp Việt Nam - Malaysia - Ấn Độ chính thức được thiết lập cuối tháng 11/2021.